surah duha
Al-Quran Hindi Translation

Al-Quran | Surah Ad-Duhaa – 93 | Hindi Translation

Al-Quran : Surah Ad-Duhaa – 93 (Surah Duha)

Surah Duha Mecca me utri aur isme 11 aaytein hain.
Allah ke naam se shuru krta hun, jo bada meharban aur reham krne wala hai.


93:1

Kasam hai chasht (suraj ke unche ho jaane) ke samay kee.

93:2

Aur kasam hai raat ki jab chhaa jaye.

93:3

Na to tere rabb ne tujhe chhoda hai, na bezaar ho gya hai.

93:4

Beshaq tere liye aakhir shuru se achha hai.

93:5

Tujhe tera rabb jald hi (puruskar) dega aur tu khush ho jayega.

93:6

Kya usne tujhe anath (yateem) pakar jagah nahin diya?

93:7

Aur tujhe rasta bhula pakar hidayat nahin di?

93:8

Aur tujhe gareeb pakar ameer nahin bna diya?

93:9

To anath (yateem) par tu bhi kathorta na kiya kar.

93:10

Aur mangne wale ko na daant dapat.

93:11

Aur apne rabb ke upkaron (neymaton) ka bayan karta reh.


AL-QURAN Surah Ad-Duhaa – 93 HINDI TRANSLATION

Soure : islam-peace.com


Our Youtube Channel

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *